მერძეული ცხვრის წველა ისრაელში...

ასაფი (ისრაელში უწოდებენ აფეკსაც) ჯიშის მერძეული ცხვრის წველა ისრაელში, საშუალო წლიური მონაწველით 400-600 ლიტრი ერთ ნერბზე, 180 დღის განმავლობაში. ბატკნიანობა 2.5% წელიწადში.  ...