პირუტყვის საკვები საწარმო / Animal Nutrition Factory

2015 წლის იანვრიდან დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტშ დაიწყო ფუნქციონირება

Share Button

Leave a Reply