პირუტყვის საკვების საწარმო / Animal Nutrition Factory

2015 წლის იანვრიდან დედოფლისწყაროში ფუნქციონირება დაიწყო შპს “აგროქიზიყის” პირუტყვის საკვების საწარმომ, სადაც სხვადასხვა რეცეპტურით მზადდება კომბინირებული საკვები მეღორეობის, მეხორცული და მერძეული მესაქონლეობის, მექათმეობის და მეცხვარეობის დარგებისთვის.

კომპანია ასევე ეწევა ხელვნური განაყოფიერების სერვისი ღორში და მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში.

პირუტყვის საკვების საწარმო ამზადებს 30-ზე მეტი დასახელების სხვადასხვა სახის მზა საკვებს, კონცენტრატს, რომლებიც გეხმარებათ ოპტიმალური შედეგის მიღებაში თქვენი ფერმელური მეურნეობიდან მაქსიმალურად სწრაფ დროში.

 

Share Button

Leave a Reply