სასუქები

რუსთავის გვარჯილა – ამონიუმის ნიტრატი 34.4%

3box-geo21306749730

პროდუქტი ამონიუმის გვარჯილა
Cas ნომერი 6484-52-2
ქიმიური ფორმულა NH4NO3
წარმოების პროცესი NH3 + HNO3 → NH4NO3 + Q
შეფუთვა გაიცემა 500 კგ ბიგ-ბეგებით და 50 კგ ტომრებით.
გამოყენების სფერო უნივერსალური მაღალკონცენტრირებული აზოტოვანი სასუქი აზოტის ამონიური და ნიტრატული ფორმების შემცველობით თანაბარ რაოდენობებში მცენარეების კვების უზრუნველსაყოფად მთელი ვეგეტაციური პერიოდის განმავლობაში. შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყველა ნიადაგზე და ყველა კულტურისათვის. საშემოდგომო მარცვლოვანი კულტურებისათვის ყველაზე ეფექტურია კვება ადრე გაზაფხულზე, საგაზაფხულო მარცვლოვანი კულტურებისათვის, სიმინდისათვის, მზესუმზირისათვის კი როგორც ძირითადი სასუქი. ამონიუმის გვარჯილის ნაწილობრივი შეტანა ნიადაგში ამცირებს ნიტრატული აზოტის დანაკარგებს მისი გადარეცხვისას. მოსახერხებელია, როგორც პირდაპირი ასევე ინდივიდუალური შეტანისათვის, ასევე ტუკურინარევის მომზადებისათვის. გააჩნია შესანიშნავი ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები, რაც აადვილებს შენახვას და შეტანას ნიადაგზე. მთლიანად ხსნადია წყალში.
ტრანსპორტირება ტრანსპორტირება ხორციელდება სარკინიგზო ვაგონებით, საზღვაო ტრანსპორტით ან თვითგატანით.

საჰექტარო ნორმა ხორბალზე – 250 კგ ანუ 86 კგ სუფთა სახით მოქმედი ნივთიერება

კილოგრამის ღირებულება – 0.80 ლარი

ერთი ტომარის ღირებულება (50 კგ) – 40 ლარი

გაიცემა სასოფლო-სამეურნეო ბარათებზეც

Share Button

Leave a Reply